Áttekintés

A szoftver alapú szolgáltatások és a felhő alapú szolgáltatási modell széleskörű térnyerésével egyre bonyolultabb IT üzemeltetési folyamatok alakultak ki az érintett szereplőknél. A túlzottan testreszabott, és indirekt módon kialakult folyamatok megnehezíthetik a szoftver alapú szolgáltatások támogatását. Termékünk feltételezi, hogy a szoftverek fejlesztői megfelelnek az iparágban alkalmazott szabványoknak, telepítőcsomag formátumoknak, a különböző technológiákra (Java, .NET) jellemző konfigurálási direktíváknak.

Felhő alapú szolgáltatási piramis
Az AXAMOP az ISO/IEC/IEEE 15288 (Systems and software engineering — System life cycle processes) szabványban meghatározott verifikációs és validációs ellenőrzéséken alapuló koncepciót valósítja meg egy integrált üzemeltetési platformot alkotva. A verifikáció a migrációs telepítés és az azt követő műszaki ellenőrzés során valósul meg, amely a szoftver üzemeltetési környezetben való helyes működését vizsgálja. A validáció, a megfelelőség ellenőrzése a teszt telepítés és a tesztelés alatt történik, amikor a szoftvert a leendő felhasználók vizsgálhatják meg, optimális esetben egy az éles környezettel megegyező környezetben.
Verifikáció Validáció Felhasználás
Művelet Migrációs telepítés Teszt telepítés Éles telepítés
Ellenőrzés Automatikus és manuális műszaki ellenőrzés támogatása Automatikus és manuális funkcionális tesztelés támogatása Automatikus rendszerfelügyelet
 • Az integrált üzemeltetési platform segítségével csak a verifikáció során kell manuálisan megadni a kiválasztott telepítőcsomagot és a telepítéshez szükséges adatokat, ezt követően nem szükséges további rendszeren kívüli beavatkozás egészen az éles üzembe helyezésig.
 • Az AXAMOP-ban megvalósított általános megközelítés révén a rendszer által kezelhető technológiák és telepítőcsomagok tárháza végtelen, a támogatott fejlesztési platformok köre folyamatosan bővül, igény szerint a szoftver testre szabható.
 • A szoftver rendelkezik a minőségbiztosítási folyamatokhoz és a felhő alapú számítási modellhez igazított jogosultsági rendszerrel, amely szabályozott működést tesz lehetővé az alkalmazó szervezet számára az alábbi szerepkörök szerint.
Szerepkör Feladat
Tesztelő A kitelepített verziók funkcionális tesztelése, valamint szükség esetén az újbóli teszt telepítések futtatása.
Telepítő Telepítési feladatok végrehajtása és ütemezése a rendszerben rögzített alkalmazás és szolgáltatás környezetekre.
Rendszerfelügyelő Hozzáférhet a rendszeren belül menedzselt alkalmazások által szolgáltatott diagnosztikai adatokhoz.
Környezet adminisztrátor A felvett alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való környezetek elkészítése, kezelése.
Konfiguráció menedzser A felvett környezetek konfigurációjának elvégzése és aktualizálása.
Felhasználó adminisztrátor A felhasználók rendszerbe történő felvétele, valamint azok jogköreinek meghatározása.
Ellenőr A telepítési munkafolyamatok felügyelete, különös tekintettel a rendszer által feltárt hibák súlyosságának elbírálására. Dönthet a munkafolyamatok megszakítása vagy folytatása mellett a rendszer által detektált hibák értékelését követően.
Alkalmazás adminisztrátor Az alkalmazások és szolgáltatások rendszerbe történő felvétele, kezelése valamint a működésükhöz szükséges virtuális gépek, alkalmazás szerverek, telepítőcsomag szolgáltatók, adatbázis szerverek és esetleges Git szerverek beállítása.

A kialakított folyamatok és jogosultsági rendszer segítségével az alábbi műveletek válnak lehetővé egy szoftver alapú szolgáltatások üzemeltetéséért felelős szervezet számára:

Infrastruktúra kezelése

 • A telepítési és minőségbiztosítási folyamatok lebonyolításához szükséges infrastruktúra rögzítése.
 • A rendszert első lépésként fizikai vagy virtuális gépekkel (host) kell összekötni, amelyeken a későbbiekben rögzítendő alkalmazás szerverek találhatóak. Az AXAMOP a futtató hostok esetében a Környezet fogalmát definiálja.
 • A környezetekhez szükséges az alkalmazás szerverek hozzárendelése, az AXAMOP jelenleg a Tomcat8.5, Tomcat9, és az IIS 10 alkalmazás szervereket támogatja.
 • Ezt követően szükséges az Adatbázis szerverek beállítása, melyek közül jelenleg az MS SQL 2015+ és a MySQL 8+ verziók támogatottak.

Szoftver alapú szolgáltatások kezelése

 • A fizikai infrastruktúra felvételét és beállítását követően a következő lépés az alkalmazások és az azokból felépülő a szolgáltatások rögzítése.
 • Az alkalmazások, szolgáltatások alkalmazás szerverekhez való kapcsolásával lehet meghatározni a rendszer által kezelt alkalmazás és szolgáltatás környezeteket, amelyek a telepítések célpontjaiként jelennek meg a rendszerben.
 • A telepítőcsomagok a telepítést végző felhasználók által feltölthetőek vagy az AXAMOP-ban felvett telepítőcsomag szolgáltatóból kinyerhetőek. Jelenleg a Nexus 2 telepítőcsomag szolgáltató támogatott.
 • Lehetőség nyílik a rendszerben arra is, hogy az alkalmazások környezeteinek konfigurációja ne a virtuális gép lokális tárhelyéről történjen, hanem egy erre a célra kialakított Konfigurációs szerverről érkezzen.

Telepítés és Verziófrissítés

A rendszerben történő minden szoftververzió telepítése először migrációs környezetre történik, így garantálva a legalább minimális ellenőrzöttséget. Amennyiben az ellenőrzési folyamat nem talál problémát akkor kerülhet át az adott verzió a következő stádiumba, ahol egy újabb környezetre történhet meg a telepítés, ezzel lehetővé téve a szoftver életciklus különböző szakaszainak egymástól független tesztelését. Amennyiben minden tesztfázison sikeresen áthaladt az adott verzió, akkor történhet meg az éles telepítés, amely egybe eshet az ügyfélnek történő verzióátadással is. A bemutatott folyamat képezi az AXAMOP-ban megvalósított automatizált DevOps spirált. A verziókiadást és az éles üzembe helyezést is támogathatja ez a folyamat.

Hibakeresés

 • Minden telepítés végén, illetve ellenőrzés elején és végén is lefut az automatikus hibakeresés, amely elemzi az alkalmazás logjait, végpontjait és listázza a különböző hibákat, figyelmeztetéseket.
 • A hibakeresési folyamatot manuálisan is el lehet indítani bármikor. Jelenleg a Spring Boot 1 és 2 által biztosított diagnosztikai adatok automatikus kinyerése áll rendelkezésre.

Műszaki ellenőrzés és Funkcionális tesztelés

 • A műszaki ellenőrzés felel meg a migrációs telepítés utáni verifikációnak. Az ellenőr szerepkör feladata, hogy a rendszer által automatikusan feltárt hiba esetén megvizsgálja az alkalmazást, a verzióban bevezetett változtatásokat és keresse a műszaki hibák okát, valamint a műszaki követelményektől való eltéréseket.
 • A műszaki ellenőrzés eredménye a rendszeren belül rögzíthető, a feltárt hibák, a helyes működés egyaránt dokumentálható a fejlesztési feladatok szintjén is.
 • A funkcionális tesztelés pedig a teszt telepítést követő validációnak felel meg, amely során a tesztelő szerepkör éles környezetet szimulálva ellenőrizheti az alkalmazás működését, használhatóságát egyszóval megfelelőségét.
 • Az esetlegesen felmerülő funkcionális problémákat a tesztelést követően be lehet jegyezni a rendszerbe, akár fejlesztési feladatok szintjén is.
 • Az AXAMOP lehetőséget biztosít a vizsgált telepítőcsomagok feladatkezelő rendszerekhez történő kapcsolásához projekt szinten egyedileg generált feladatazonosítók segítségével.

Üzemeltetést támogató funkciók

Alkalmazás szerverek kezelése (leállítás, elindítás), Telepítések során az adatbázisról biztonsági mentés készítése, hibás telepítést követően automatikus visszaállítás (adatbázis, telepítőcsomag, konfiguráció)

A bemutatott minőségbiztosítási modell, a szerepkörök és rendszer képességei együttesen teszik lehetővé a biztonságos, egyszerű és nyomon követhető verzió kezelési és átadási folyamatot a szoftver teljes életciklusát végigkövetve. A pontosan meghatározott jogosultsági rendszer és kiosztható szerepkörök, valamint a magas fokú automatizáltság minimalizálja az emberi tévesztések lehetőségét és optimalizálja a DevOps-al kapcsolatos költségeket. Továbbá a rendszer elemző és naplózó képességei révén nem csak a vezetők, hanem a teljes projekt csapat számára jól átláthatóvá és nyomon követhetővé válnak a folyamatok, így az eddigi működés esetleges hibáit könnyedén ki lehet szűrni.